Bokning, kostnad

BOKNING
Så här enkelt bokar ni en plats på kursen:
• Mejla namn, adress, telefonnummer samt vilken kurs ni vill delta i till info@relationskurs.nu . Ange också om någon av er har allergier och isåfall mot vad.
Samtidigt betalar ni in bokningsavgiften* till bankgiro 805-4041 (kom ihåg att ange efternamn och kurstillfälle vid inbetalningen.)
När bokningsavgiften är inkommen är bokningen av plats på kursen genomförd.
Rumsbokning: Ni behöver inte kontakta kursgården för att boka rum, det ordnar vi! Deltagande vid kurserna innebär boende på kursgården.

FAKTURA
Vill ni att vi fakturerar kurskostnaden till ditt/ert företag går det alldeles utmärkt. Meddela oss detta när ni anmäler er och ange då även organisationsnummer. (Vid fakturering till företag tillkommer moms 25%.)

MUNDEKULLA  10-12 november 2017
Kurskostnad: 1 850 kr/person, varav 1 000 kr/person betalas in som bokningsavgift* i samband med bokningen. Resterande del av kurskostnaden, 850 kr/person, ska vara inbetald 1,5 månad före kurs. Inbetalning för kurskostnad görs till bankgiro 805-4041, OBS ange efternamn samt kursdatum vid betalningen.
Kostnad kost & logi: Det finns olika typer av rum, begränsat antal av varje sort, och de fördelas av oss kursledare efterhand som kursanmälningarna kommer in, ange vilket av rumstyperna ni helst vill ha.
– Dubbelrum med egen dusch och wc: 2 000 kr/person för 2 dygn.
– Dubbelrum ”mindre” med egen dusch och wc: 1 800 kr/person för 2 dygn.
– Dubbelrum med gemensam dusch och wc: 1 700 kr/person för 2 dygn.
Betalning för kost & logi sker till Mundekulla när ni kommer till kurshelgen.

FRÖTUNA 17-18 februari 2018 
Kurskostnad: 1 000 kr/person betalas, i samband med bokningen, till bankgiro 805-4041. OBS ange efternamn samt kursdatum vid betalningen. (Kurskostnaden är på Frötuna detsamma som bokningsavgiften*.)
Kostnad kost & logi: 1 860 kr/person för dubbelrum med egen dusch och wc för 1,5 dygn betalas in 1,5 månad före kursstart till bankgiro 805-4041, OBS ange även denna gång efternamn samt kursdatum vid betalningen.

AVBOKNINGSREGLER
Bokningsavgiften betalas inte tillbaka. Vid avbokning senare än 14 dgr innan kurs återbetalas 25% av kostnaden för kursen, senare än 7 dagar före kursdatum återbetalas inget.

Nöjdkundgaranti – ni får kurskostnaden tillbaka om ni inte är nöjd med kursen och under förutsättning att ni deltagit i alla momenten.